เบอร์มงคล เลขเงินมหาศาล

กลุ่มชุดตัวเลข เบอร์มงคล ที่มีผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้คือ เบอร์มังกร เบอร์หงส์ เพราะเป็นกลุ่มชุดตัวเลขที่สร้างเงินมหาศาล เนื่องจากให้พลังงานแรงและเร็วทั้งด้านการเงิน การงาน และอารมณ์ ควบคู่ไปด้วยกัน เบอร์มังกร เบอร์หงส์ เลขเงินมหาศาล ประกอบไปด้วยกลุ่มชุดตัวเลขชุดนี้ 789  782  878  879  289  282  823  824  826  829  978  987 ที่เรียกกลุ่มชุดตัวเลขชุดนี้ว่า เบอร์มังกร เบอร์หงส์ ก็เพราะว่าตัวเลขชุดนี้เป็นเลขเกี่ยวข้องกับ เงินจำนวนมหาศาล งานที่ใหญ่โต เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักการเมือง ที่ต้องใช้เส้นสายติดต่อ อิทธิพล อำนาจ บารมี ลักษณะพลังของ เบอร์มังกร เบอร์หงส์ จะแสดงพลังออกมาดังนี้ ด้านการเงิน : เพราะเป็นกลุ่มชุดตัวเลขของเงินจำนวนมหาศาล จึงถนัดในการบริหารหรือจัดการเงินก้อนโต ลักษณะหมุนเงินจากธุรกิจนึงไปสู่อีกธุรกิจนึง ด้านเพื่อนฝูง : พลังที่ได้จาก เบอร์มงคล ในกลุ่มนี้ มักจะเต็มไปด้วยเพื่อนฝูง บริวาร เส้นสาย ในลักษณะงานที่ต้องใช้เส้นสายการใช้เบอร์กลุ่มชุดตัวเลขนี้จะช่วยทำให้การงานคล่องขึ้น ยิ่งทำธุรกิจยิ่งโตได้รวดเร็ว ด้านการปกครอง : จะได้อำนาจบารมี ใช้อำนาจบารมีด้านการสั่งงานกับลูกน้องหรือลูกจ้างก็จะได้รับความเชื่อฟังเป็นอย่างดี ติดต่อกับคู่ค้าก็ได้รับการเคารพเกรงใจ …